Yhdessä

Psyykkisen traumatisoitumisen ja hoidon konsultaatio- ja koulutuspalvelut

TraumaCon tarjoaa työnohjaus-, konsultaatio- ja koulutuspalveluita. Autamme asiakkaitamme tekemään työnsä laadukkaasti ja tuloksellisesti. Olemme tukena työn ilon etsimisessä ja kriisitilanteissa. Asiakkaitamme ovat työntekijät ja työyhteisöt, jotka kohtaavat traumatisoitumiseen liittyviä ongelmia psykoterapian, terveydenhuollon, kuntoutuksen, lastensuojelun, sosiaalityön, opetuksen tai esimerkiksi poliisi- ja oikeuslaitoksen tehtävissä.

con (ital., esp.) - yhdessä, kanssa, apuna
Haluamme tehdä työtä yhdessä – yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi. Psyykkinen trauma saa aikaan yhteydettömyyttä. Se rikkoo minuuden eheyttä ja estää tiedon, tunteiden, aistimusten, havaintojen, ajatusten ja muistojen yhteen nivoutumista. Se estää läheisyyttä toisiin ihmisiin ja hajottaa yhteisöjä. Oppiminen terapiassa, työnohjauksessa ja koulutuksessa on yhteyksien syntymistä aiemman tiedon ja uuden opitun välille. Sitä haluamme edistää.

con (engl.) – petos, huijaus
Vakavimpien psyykkisten traumojen ytimessä on petos tai huijaus (betrayal trauma). Kaltoinkohtelija on silloin ihminen, jolta uhri on oikeutetusti odottanut suojelua tai hoivaa, kuten vanhempi, opettaja, ystävä tai puoliso, mutta tullut luottamuksessaan petetyksi. Laajamittaisessa väkivallassa lailliset tai laittomat vallanpitäjät pettävät yksilön ja polkevat hänen oikeuksiaan.

Nähdään, kuullaan, koetaan ja luodaan - yhdessä.